Urszula Krukowska-Byzdra

Urszula Krukowska-Byzdra
Rodzaj muzyki:
Miasto:
w Nieparyżu i Gdzieniegdzieindziej
Utworów:
4
Oglądany:
3773 razy
Założenie konta:
9 marca 2009
Ostatnia aktualizacja:
25 listopada 2012
SCROLL DOWN TO SEE THE ENGLISH VERSION...a moze ?zamiast pisać o sobie - kilka komentarzy zamieszczonych w maju 2009 :) (Muzzo :Magiczna wiolonczela)

"Byłem zobaczyłem zapowietrzyłem się. Cóż miałbym bazgrać. Mogę dodać tylko kopię komentarza
Mamy tu Inny wymiar Muzzo. Utwory Mistrzów , w nietkniętej klasycznej Formie dla Miłośników
Tej muzy. I jestem całkowicie Za wciągnięciem Urszuli na Listę Ulubieńców. Gdy słyszę takie dźwięki po prostu zamykają mi się oczy i już mnie nie ma w normalnym świecie , tak działają na mnie dźwięki Muzyki Klasycznej i Barokowej Całkowity inny Wymiar bez zbędnych słów tylko wizja.

Dźwięk Wiolonczeli. Gratuluję wyboru i wytrwałości dającej Taki Efekt. Cóż ja Biedny Żuczek mogę powiedzieć na temat tego co tu słyszę. Po prostu mogę wstać i bić Brawo gdy nadchodzi na to czas i zapodać Kwiaty.
Gratuluję też Sukcesu jakim Jest już Sama możliwość Wykonania partii solowych przed Publicznością i życzę jak najwięcej Takiej powierzonej Funkcji Solistki. Z całkowitą Przyjemnością
Odsłuchałem Zapodanego tu Repertuaru. Co do Bethovena Andrzeju czyżby „Oda do Radości” stała się niesmaczna za to co z nią Zrobiono ??? Straszniejsze rzeczy Zrobiono z „Dla Elisy” wszystkie pocztówki i pozytywki. Dobrze że się uspokoili i zaprzestali takiej Rąbaniny z „Sonatą Księżycową”.
Jeszcze raz Brawo Wiolonczelistko Urszulko Krukowska za wydobycie tych Dźwięków.
Pozdrawiam
Darek "
"Mamy wyłowioną klasyczną perełkę – muzyka klasyczna w doskonałym wykonaniu !!! Myślę, że nasz problem polega na tym, że mało słuchamy takiej muzyki, stąd też pojawia się pytanie, jak o niej pisać ... Myślę, że Mateusz przygotował nas do przesłuchania prezentacji, chociaż wiem, że odbiór nie będzie chyba łatwy. Otwórzcie nie tylko uszy, ale i serca, nie myślcie o tym, że to muzyka poważna (nie lubię tego określenie), dajcie się porwać magii klasycznych dźwięków żywej wiolonczeli ... Wtedy zrozumiecie i będziecie zachwyceni tak samo jak Mateusz, Darek i ...ra... :)
Pozdrawiam serdecznie :) ...ra... "
"Chciałabym przy okazji przytoczyć komentarz Tomka (Electrobanq), zamieszczony na profilu Urszuli:
"Uwielbiam taką muzykę.Słuchając tych prezentacji na wiolonczele podwyższa się puls i powiększają źrenice.Można słuchać bez końca....to piękno którego nie da się opisać słowami.Pozdrawiam serdecznie"
"Eee tam, znowu covery... Joke :P.
Poważnie, klasycznie, mówta sobie jak chceta, ja tam w sonacie Kodaly'ego słyszę rock'n'roll i to taki, że spodnie fruwają - taa, ekspresja i to przednutkowe nerwowe "dziabanie" niższych strun powoduje baardzo przyjemny dreszczyk...
No a Beethoven, wiadomo - kiedyś nie cierpiałem, bo musiałem go grać, żeby zdać egzaminy w PSM, teraz nie muszę go kaleczyć na ocenę, więc uwielbiam..."
"Urszula jest uczennicą prawdziwego Mistrza.Potrafi wydobyć ze swego instrumentu piękną barwę. Myślę że Mistrz może być z niej naprawdę dumny Bardzo się ucieszyłem że znalazła w sobie odwagę by zaprezentować się na Muzzo. Naprawdę zrobiła na mnie wrażenie jej interpretacja Sonaty Kodaly'a. Wyczucie barwy, umiejętność stosowania dynamiki, świetne tempo sprawiły że ten trudny utwór odbiera się jako niezwykle świeży.Wobec tego że zdarzyło mi się posłuchac Urszuli na żywo mogę potwierdzic że nagranie zaprezentowane na Muzzo nie są przypadkiem (gwoli scisłości słyszałem ją zanim umieściła swoje produkcje na muzzo i nie miałem nigdy przyjemnosci z nią rozmawiać). Prawdziwa muzyka nie zna podziałów. Jesli znajdzie się wśród naszych ulubieńców będę bardzo zadowolony."

Marcin
I jeszcze kilka słow ode mnie

Wykonanie utworu mozna porownać do medytacji a utwór do modlitwy.
Jak pojedyncze litery tworza wyrazy, a wyrazy zdania, takfrazy wiersze, a te calą kompozycję. Słowauporządkowane
w okresloną myśl nadają rytm oddechowi, oddech znowudaje skupienie i wejście w trans.
Wypowiadanie modlittwy to nie tylko słowa.Olbrzymioe znacznie maja intencje i duchowośc, siła woli , a więc osobowośc oraz wizualizacja czyli wyobraźnia
Bez tych trzech elementow nie mozna mówić o prawdziwej modlitwie
tej, która otwiera i przemienia duszę
bez tych trzzech elementów nie mozna mówic o muzyce

jak modlitwa do ściany
zbior ladnych słow bez sensu icelu
zwykla manipulacja dla blichtru

Ktorej serce nie usłyszy i nie zrozumieprzy fortepianie Agata Trukszyn
recording Vadim Radishevskiy

strony:

http://urszulakrukowska-byzdra.pl.tl
http://www.myspace.com/urszula-krukowska-byzdra

E N G L I S H VERSION :

Or maybe? Instead of writing about myself- a few comments from May 2009 :) (Muzzo: Magic cello)

“I’ve been there, I was caught out of breath. Why should I scribble. I can only add a copy of a comment
We have another dimension of Muzzo here. Masterpieces in an untouched classic form for the lovers of this music. And I am totally in for dragging Ursula to the List of Favourites. When I hear such sounds, simply my eyes shut and I am no longer present in the normal world, that’s how the sounds of classical and baroque music affect me. A whole another dimension without redundant words, only vision.

The sound of cello. Congratulations on the choice and on the perseverance that give such effect. What can I, Poor Beetle, can say about what I am hearing here. I can just stand up and clap my hands when the right time comes, and to give flowers. I also congratulate you on the success which is already the sole possibility to perform solo pieces before the audience and I wish you as much as it may for you to be given the position of a solo performer. It was mostly pleasant for me to listen to your repertuar here. When it comes to Beethoven, Andrzej, [a reference to a previous comment] has “Ode to Joy” become tasteless for what was done to it??? More horrendous things were done to “For Elisa” – all the postcards and musical toys. Good they have calmed down and stopped the such banging away with “Moonlight Sonata.”
Once again bravo Urszula Krukowska the cellist for exposing these sounds.
All the best,
Darek”
What we have here is a classic pearl – classical music in excellent performance!!! I think that our problem is that we listen little to such music, hence there comes a question how one should write about it… I think that Mateusz prepared us to listen to a presentation although I know that the reception will possibly be not easy. Open not only your ears but also hearts, don’t think about it that it’s serious music (I don’t like this definition), get yourselves driven away by the magic of the living cello’s classical sounds… Then you will understand and you will equally be enchanted like Mateusz, Darek and… ra… :)
Kind regards :) …ra…”
“On this occasion I would also like to quote Tomek’s (Electrobanq) comment, placed on the Urszula’s profile: “I love such music. While listening to these cello presentations my pulse goes up and my pupils get bigger. You can listen to them endlessly…. It’s beaty that cannot be described with words. Kind regards”
“Ah, covers again… Joke :P.
Seriously, classically, say what you want, what I can hear in the Kodaly sonata is rock’n’roll and one of a flying trousers kind – yeaaah, expression and the appoggiatura-like, nervous packing at lower strings causes a veery pleasant
little shiver…
And as for Beethoven, you know – once I hated it cause I had to play it so as to pass my exams in PSM, now I don’t have to murder it for a grade, so I love it…”
„Urszula is a real Master’s apprentice. She can bring out a beautiful timbre from her instrument. I think that Master can be really proud of her. I was very happy that she found courage inside to present herself on Muzzo. I was really impressed by her interpretation of the Kodaly Sonata. The sense of timbre, the ability to use dynamics and excellent pace made this difficult piece unusually fresh in reception. In view of the fact that I had a chance to hear Urszula live I can confirm that the recording presented on Muzzo is not a coincidence (to be precise I heard her before she put her productions on Muzzo and I didn’t have the pleasure to talk to her). True music does not know divisions. If she finds a place among our favourites I will be very glad.”

Marcin
And a few words from me

Performing a piece can be compared to meditation and a piece to prayer.
As single letters form words, and words clauses, so phrases form lines and the latter form the whole composition. Words ordered in a certain thought give rhythm to breath, then again breath provides concentration and gateway into trance.
Saying a prayer is not only about words. What has enormous significance is intentions and spirituality, strength of will, that is personality, and visualization, that is imagination.
Without these three elements, you can’s speak about true music
The one that opens and transforms the soul
Without these three elements you can’t speak about music

As a prayer to the wall
A cluster of pretty words with no meaning and aim
Pure manipulation for sham

That the heart won’t hear or understandby the piano Agata Trukszyn
recording Vadim Radishevskiy

webpages:

http://urszulakrukowska-byzdra.pl.tl
http://www.myspace.com/urszula-krukowska-byzdra


translation : RAFAL BYZRA

Twoja przeglądarka nie obsługuje Flasha, aby móc oglądać teledyski zainstaluj FlashPlayera
Ponadto musisz mieć włączoną obsługę Javascript.

Urszula Krukowska-Byzdra

Urszula Krukowska-Byzdra - Z.Kodaly Solo Sonata op.8 I mov (live) odtwórz teledysk

Urszula Krukowska-Byzdra - L.v.Beethoven Sonata A-major II mov (live) odtwórz teledysk

Urszula Krukowska-Byzdra - L.v.Beethoven Sonata A-major III and IV mov (live) odtwórz teledysk

Urszula Krukowska-Byzdra - L.v.Beethoven Sonata A-major I mov (live) odtwórz teledysk

 • Natalia Arnal

  2012-06-26 00:05

  Zapraszam do obejrzenia mojego najnowszego teledysku do utworu "Extra Szaleństwo" http://www.youtube.com/watch?v=gtbYzaK_DU4

  Zapraszam również na mój fan page na facebook"u:
  https://www.facebook.com/NataliaArnalMusic

 • Robert Puchalski

  2012-03-15 00:14

  FESTIWAL KU WOLNOŚCI - POD PATRONATEM MEDIALNYM TOP CANAL

  Zainteresowane osoby, zespoły, artyści proszone są o kontakt
  telefoniczny, serdeczne dzięki.


  Prezentacja:

  http://youtu.be/VInwwQdO4UM


  Nasz Partner: Fabryka Zespołów:

  Kliknij na ten link to nic nie kosztuje:

  http://www.fabrykazespolow.pl/dla-muzykow/7817-festiwal-ku-wolnosci


  Filmiki z Festiwalu Ku Wolności TV - TOP CANAL i TV - ORION


  1) Karaoke z za krat pod patronatem TV - TOP CANAL:

  2) Koncert zespołu ZEGARMISTRZ CZASU w Areszcie Śledczym w
  Częstochowie pod patronatem TV - ORION
  http://youtu.be/MwEK_ot4shg


  Warunki udziału w Festiwalu Ku Wolności w Aresztach Śledczych
  czy Zakładach Karnych w Polsce:


  1). Zespoły, artyści grają na własnym sprzęcie muzycznym np.
  piece gitarowe

  a). Podaje kontakt do osoby która jest w zarządzie Festiwalu Ku
  Wolności i jest odpowiedzialna za sprawy techniczne, artystyczne
  i zespołowe i jest to Piotr Konarski muzyk, perkusista zespołu
  YOKASHIN – kontakt: Tel.505 – 828 – 865 , e – mail:
  tonic.ys@gmail.com


  b). Od napisania pisma ( dotyczącego wydania przepustek na
  koncert charytatywny dla wszystkich uczestników tego koncertu )
  do Dyrekcji Aresztu Śledczego ul. Rakowiecka 37 w Warszawie jest
  odpowiedzialna Pani Justyna Sychora jest to wychowawca od spraw
  kulturalno – oświatowych w Areszcie Śledczym podaje kontakt:
  Tel.22 640 – 81 – 32  2). Do zagrania koncertu charytatywnego potrzebne są dane osobowe
  z dowodu osobistego wszystkich uczestników danego koncertu (
  proszę nie zapomnieć o dowodzie lub innym dokumencie ze
  zdjęciem gdyż uczestnik koncertu nie zostanie wpuszczony na
  teren Aresztu Śledczego czy też Zakładu Karnego w Polsce, taki
  dokument jest nie zbędny ).


  3). Jeżeli zespół, artysta będzie dysponował samochodem to
  potrzebne będą numery rejestracyjne aby ten samochód mógł
  wjechać na teren jednostki penitencjarnej.


  4). Wyrażenie zgody na zagranie koncertu charytatywnego (bez
  gaży koncertowej dla zespołu, artysty)


  5). Raidery zespołu, artysty jeden do zagrania koncertu
  akustycznie a drugi na zagranie koncertu elektryczne.


  6). Proszę opisane kwestie w jednym e – mailu przesłać na
  adres e – mail: puchal.ys@gmail.com


  7). Festiwal Ku Wolności jest realizowany non - profit


  8). Festiwal Ku Wolności prowadzi rekrutację wolontariuszy i wolontariuszek, zalicza praktyki, prowadzi warsztaty różne tematy np. zawodowe nauka języka angielskiego, jak przeciw działać rodzącej się agresji, muzyczne, plastyczne za równo na wolność jak i w jednostkach penitencjarnych ( jak Areszt Śledczy ul. Rakowiecka 37 w Warszawie tam prowadziła warsztaty Pani Prezes Fundacji Dobra Wioska z grupą osadzonych w Areszcie Śledczym na Mokotowie w Warszawie.)


  9). Festiwal Ku Wolności jest festiwalem ogólnopolskim już zaistniał w kilkunastu miastach takich: Suwałki, Siedlce, Warszawa, Szczecin, Częstochowa, Grodzisk Mazowiecki. W dwóch miastach tj. Grodzisk Mazowiecki mamy festiwalowe sztaby i tak w Grodzisku Mazowieckim festiwalowy sztab prowadzony jest przez grodziską ALTERNATYWĘ a w Szczecinie przez muzyka Monikę Załogę i Karolinę Wołyńską.  Dyrektor Festiwalu Ku Wolności - Red. Robert Puchalski
  Tel.517 – 420 – 875
  www.agencja-artystyczna-promo.com.pl
  www.topcanal.eu
  e – mail:puchal.ys@gmail.com • MAJER DLB

  2011-06-15 20:13

  no naprawde sobie dajesz radę z tym pięknie grasz brnij w tym dalej :)

 • Szymszon

  2011-06-14 21:26

  Pięknie grasz...i dziękuję za ocenę. Ponawiam pytanie, w zasadzie zapytam dokładniej...jest szansa współpracy,tzn. dostania od Ciebie kilku takich Twoich utworów na skrzypcach?. Do tego dograłby mi ktoś ze znajomych perkusję. Taki Hip Hop z granymi skrzypcami jak Miri Ben Ari;p...ciekawe jakby to wyszło.

 • Krzysztof Gajzler

  2011-06-10 23:26

  jesteś moją MUZÄ„ ...-nadaję Ci imię PERFEKCJA....

 • Robert Puchalski

  Miasto: Warszawa

  Serdecznie zapraszam do kliknięcia na...

 • Barbara Solich

  Miasto: Łaziska Górne

  Od momentu, gdy skończyła zaledwie kilka lat, rwała...

 • Silesia-On-Air

  Miasto: Katowice

  www.silesiaonair.pl www.youtube.com/silesiaonair...

 • Krzysztof Gajzler

  Miasto: Kalisz

  PILNIE POSZUKUJĘ -WOKALISTKI do wykonań koncertowych...

 

Polecamy: